שבת וינפש, בשבת אנחנו נחים, נשוב בכוחות מחודשים ביום ראשון.